Spring over hovedmenu
""
Folketinget skal i denne uge færdigbehandle lovforslaget, der forlænger retten til at påbegynde en uddannelse til 110 procent dagpengesats med yderligere et år, så retten også gælder i hele 2022.

NYHED / 31-05-2021

Ministerens uge i Folketinget: 12 forslag og en afslutningsdebat

En bred vifte af lovbehandling og en afslutningsdebat. Det er omdrejningspunktet for beskæftigelses- og ligestillingsministerens arbejde i Folketinget i denne uge.

Der er meget på dagsordenen, når beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i denne uge er i Folketinget til behandling af to lovforslag og ti beslutningsforslag. Herudover afholder Folketinget den årlige afslutningsdebat onsdag den 2. juni, hvor Peter Hummelgaard også deltager. 

Folketinget behandler to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Det ene lovforslag, L 231, forlænger retten til at påbegynde en uddannelse til 110 procent dagpengesats med yderligere et år, så retten også gælder i hele 2022. Lovforslaget andenbehandles tirsdag den 1. juni 2021 og færdigbehandles fredag den 4. juni 2021.

Det andet lovforslag på programmet er L 235, som førstebehandles torsdag den 3. juni 2021. Lovforslaget forlænger tre tidligere vedtagne love frem til den 1. november 2021. Det drejer sig om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19, forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, og pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Derudover færdigbehandles ti beslutningsforslag fredag den 4. juni. 

Ti beslutningsforslag

B 142 om afskaffelse af ydelsesregulering baseret på principperne om gensidig forsørgerpligt for kontanthjælp, førtidspension og folkepension B 152 om fratagelse af retten til offentlige ydelser til bandekriminelle B 173 om gratis adgang til menstruationsprodukter B 185 om at indføre et optjeningsprincip for danske socialydelser B 206 om et coronatillæg til dagpengemodtagere B 207 om at stoppe udhulingen af dagpengenes værdi B 208 om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger B 214 om afskaffelse af feriepengesystemet B 223 om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen B 252 om genindførelse af opholdskravet for ret til dagpenge