Spring over hovedmenu

NYHED / 10-09-2021

Nyt lovforslag og ekstra ressourcer til Rigsarkivet skal give hurtigere behandling af sager om tidlig pension

Regeringen fremsætter et lovforslag, der sikrer, at ansøgere om tidlig pension får en særlig adgang til egne oplysninger fra Rigsarkivet. Den nye ordning om særlig adgang giver Rigsarkivet mulighed for hurtigere at kunne hjælpe ansøgere af tidlig pension.

Inden længe får ansøgere om tidlig pension en særlig adgang til Rigsarkivet og hurtigere hjælp, hvis man ad den vej søger oplysninger til at supplere sin ansøgning om tidlig pension.

Tidlig pension bliver så vidt muligt administreret digitalt med oplysninger fra en række offentlige systemer og registre. Ansøgere om ret til tidlig pension kan også selv indsende dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet. Det kan blive nødvendigt, når der ikke er tilstrækkelige registeroplysninger tilgængelige for Udbetaling Danmark.

Rigsarkivet har udviklet en særlig blanket til ansøgere om tidlig pension for at hjælpe borgerne med at målrette deres anmodning. Blanketten har været tilgængelig siden 1. august 2021.

Beskæftigelsesministerens lovforslag skal sikre, at der er hjemmel til, at Rigsarkivet hurtigt kan behandle ansøgere til tidlig pension, der har henvendt sig til Rigsarkivet for at få oplysninger, som de mangler i deres ansøgning om tidlig pension.

Der bliver også afsat midler til, at Rigsarkivet kan ansætte medarbejdere, som udelukkende koncentrerer sig om at behandle anmodninger relateret til tidlig pension.

Beskæftigelsesministeriet arbejder desuden på mulige øvrige løsninger for at fremme sagsbehandlingen i perioden frem til lovforslagets ikrafttræden.

Lovforslaget er netop sendt i høring og forventes at blive fremsat for Folketinget i oktober.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er rigtig glad for, at vi giver mulighed for en særlig adgang for ansøgere om tidlig pension og på den måde kan yde en ekstra service for borgere, der søger oplysninger til deres ansøgning om tidlig pension.

- Jeg er stolt over, at det lykkedes at få indført en ret til tidlig pension, så de første borgere, der har slidt gennem et rigtig langt arbejdsliv, kan gå på tidlig pension fra den 1. januar 2022. Over 5.000 borgere har fået tilkendt den fulde ret på nuværende tidspunkt.

Merudgifterne finansieres af midler afsat til administrationen af tidlig pension.  

Kontakt

Pressevagt

51232830