Spring over hovedmenu
familie med baby
En ny orlovsmodel er på vej. Med den nye model bliver orloven fordelt mere ligeligt mellem forældrene. Udgangspunktet er, at både mor og far får 24 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

NYHED / 22-12-2021

Øremærket orlov skal nu behandles i Folketinget

Forældre skal dele orloven mere ligeligt. Det er hensigten med EU-orlovsdirektivet fra 2019, som øremærker ni ugers orlov til begge forældre. Direktivet bliver nu implementeret i dansk lovgivning.

Et bredt flertal i Folketinget blev i oktober enige om, hvordan EU-orlovsdirektivet skal implementeres i Danmark. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard har netop fremsat et lovforslag i Folketinget, som udmønter aftalen.

Med lovforslaget får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. For lønmodtagere bliver ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overføres til den anden forælder. Selvstændige og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

LGBT+ familier får ret til at overdrage orlovsuger til sociale forældre. Det drejer sig om de uger, der ikke er øremærket. Det betyder, at personer, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, får mulighed for at tage del i orloven.

Soloforældre får desuden ret til at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem og på den måde blive aflastet i den første tid, hvor man ellers ville være alene med barnet.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Efter et godt og konstruktivt forarbejde af arbejdsmarkedets parter har vi fundet en god og balanceret løsning på, hvordan vi i Danmark skal gennemføre EU-direktivet. Fra næste sommer får vi en ny orlovsmodel, hvor orloven bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene og som giver størst mulig fleksibilitet til den enkelte familie. Det gavner i særdeleshed børnene, men også ligestillingen mellem kvinder og mænd.   

Folketinget behandler lovforslaget i det nye år med henblik på, at loven kan træde i kraft den 1. juli 2022 og få virkning for børn født fra 2. august 2022.

De nye regler om LGBT+ familiers og soloforældres muligheder for at overdrage orlov træder i kraft den 1. december 2023 og får virkning for børn født fra 1. januar 2024.

Kontakt

Pressevagt

51232830