Spring over hovedmenu

NYHED / 06-12-2021

Finanslovsaftale for 2022 er på plads

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en finanslov for 2022, som omfatter finansiering til en række initiativer på beskæftigelses- og ligestillingsområdet.

Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgået en aftale om finansloven for 2022. Med aftalen er der afsat midler til en række initiativer på beskæftigelses- og ligestillingsområdet.

På beskæftigelsesområdet er der bl.a. afsat 117,7 mio. kr. til en forlængelse af det midlertidige børnetilskud frem til den 30. juni 2022 samt 6,7 mio. kr. til Jobbanken, som bl.a. arbejder med at øge beskæftigelsen for psykisk sårbare førtidspensionister.

På ligestillingsområdet er der bl.a. afsat 24,8 mio. kr. til en LGBT+ handlingsplan, som skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer samt 7,5 mio. kr. til LGBT+ Danmarks indsats for LGBT+ miljøet.

Desuden indgår bl.a. følgende initiativer i finansloven for 2022:

  • 10 mio. kr. til en pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage i 2022.
  • 2,4 mio. kr. til Kvinderådet i perioden 2022-2024.
  • Forlængelse af den midlertidige ordning om ingen modregning i pension som følge af corona-relateret merindtægt.

Kontakt

Pressevagt

51232830