Spring over hovedmenu

NYHED / 17-01-2022

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard besøger Mandecentret og taler om mænd udsat for partnervold

Omkring 19.000 mænd udsættes hvert år for psykisk og fysisk partnervold. Ligestillingsminister Peter Hummelgaard besøger i dag et Mandecenter for at høre mere om de problemer, som voldsudsatte mænd står overfor.

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der rådgiver mænd i skilsmisse eller parbrud og mænd, der er udsat for vold i familien. Ministeren vil drøfte voldsudsatte mænds situation og behov med medarbejdere og en beboer på Mandecentret.

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Mange voldsudsatte mænd oplever, at de ikke mødes med forståelse for, at også mænd kan være udsat for partnervold. Ingen bør udsættes for vold fra deres partner – hverken kvinder og mænd, og det er vigtigt, at voldsudsatte mænd, også får den nødvendige hjælp og støtte til at bryde med volden. Derfor har vi brug for mere viden om voldsudsatte mænd og deres behov. Og vi har brug for at anerkende at vold i parforhold også rammer mænd.

For at styrke indsatsen for voldsudsatte mænd blev der med aftalen om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 afsat midler til en toårig forsøgsordning med psykologhjælp til voldsudsatte mænd og deres ledsagende børn, samt til at styrke vidensgrundlaget om mænd i målgruppen. Videns-grundlaget forventes offentliggjort i foråret.

Fakta om partnervold

  • Inden for en etårig periode har 1,6 pct. af kvinder og 0,8 pct. af mænd været udsat for fysisk partnervold.

  • Inden for en etårig periode har 3,9 pct. af kvinder og 1,2 pct. af mænd været udsat for psykisk partnervold.

  • Fra 2016-2018 var der 58 indskrivninger i Mandecentret botilbud til mænd udsat for vold.

  • Blandt de voldsudsatte mænd på Mandecentret fra 2016-2018 var 100 pct. udsat for psykisk vold og 80 pct. for fysisk vold.


Kilder: Statens Institut for Folkesundhed (2018) Vold og seksuelle krænkelser, Mandecentret (2020) Vold mod mænd i nære relationer – under radaren

Kontakt

Pressevagt

51232830