Spring over hovedmenu

NYHED / 19-01-2022

Ministeren kaldt i samråd om asbest

Onsdag skal beskæftigelses- og ligestillingsministeren i samråd om forældelsesfrister i sager om asbest.

Kalenderen siger nu 2022, og beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard er onsdag, 19. januar 2022, kaldt i årets første samråd af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

På samrådet skal beskæftigelses- og ligestillingsministeren svare på spørgsmål om forældelsesfrister i asbestsager på baggrund af en konkret sag om asbest, hvor anklagemyndigheden har truffet afgørelse om, at straffesagen ikke kan rejse på grund af forældelse. 

Samråd om forældelsesfrister i asbestsager

Anklagemyndighed i Nordsjællands Politi har endegyldigt droppet en sag om asbest fra Espergærde, efter forældelsesfristen er overskredet. Afgørelsen beror på en vurdering fra Arbejdstilsynet. Ministeren bedes baggrund af sagen besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvad mener ministeren om denne afgørelse i lyset af den almene viden om at sygdomme fra påvirkning af asbest ofte viser sig mange år efter påvirkningen?
  2. Hvad mener ministeren om, at straffesagen er droppet på baggrund af en vurdering af de ansattes nuværende sundhedstilstand – og ikke af en vurdering af, om arbejdsmiljø-forholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige?
  3. »Med en sådan fortolkning af loven, vil der aldrig kunne rejses sager om overtrædelser af asbestbekendtgørelsen« siger Henrik W. Petersen, formand for Blik og Rør, til A4 Arbejdsmiljø. Er ministeren enig i denne vurdering
  4. Mener ministeren, at afgørelsen kalder på en opstramning af loven?


Spørgsmålene er stillet efter ønsker fra Christian Juhl (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830