Spring over hovedmenu

NYHED / 22-03-2022

Ministerens uge i Folketinget: Et lovforslag og tre samråd

I denne uge behandler Folketinget et lovforslag, som skal afhjælpe den nuværende mangel på arbejdskraft. Herudover skal ministeren i tre samråd, der handler om henholdsvis afvisning af håndtryk, boligforhold for udenlandske lastbilchauffører og ansatte i byggeriet og landbruget, fagforeningsfrihed samt Gini-Koefficienten og ulighed.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal i denne uge deltage i tre samråd og i behandlingen af et lovforslag i Folketinget. 

Tirsdag den 22. marts 2022 er ministeren sammen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye kaldt i samråd om afvisning af at give hånd til personer af det modsatte køn. 

Samme dag behandler Folketinget desuden et lovforslag om manglen på arbejdskraft. Lovforslaget er efter fremsættelsen blevet delt op i tre. Det drejer sig om henholdsvis et forsøg med jobrettet indsats for unge (L 115 A), sanktion for jobparate, der ikke søger job i en hel kalendermåned (L 115 B) samt et forbud mod, at arbejdsgivere screener ansøgere på baggrund af deres alder (L 115 C).

Torsdag den 24. marts 2022, skal ministeren deltage i to samråd. I det første samråd skal ministeren svare på spørgsmål om Gini-Koefficienten og ulighed på baggrund af nogle konkrete udtalelser af ministeren i medierne. Dagens andet samråd handler om, hvilke initiativer han og regeringen vil tage for at sikre fagforeningsfrihed i Danmark. 

Lovforslag 115 A, 115 B og 115 C om mangel på arbejdskraft

Lovforslaget udspringer af en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, som regeringen har indgået i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening (KL).

Med lovforslag L 115 A får alle kommuner mulighed for at give en jobrettet indsats til uddannelseshjælpsmodtagere. 

Med lovforslag L 115 B får job-parate dagpengemodtagere en sanktion, hvis de ikke har søgt job i en hel kalendermåned. 

Og med lovforslag 115 C bliver det forbudt for arbejdsgivere at screene jobansøgere på baggrund af deres alder. 

Læs mere om L 115 A på Folketingets hjemmeside Læs mere om L 115 B på Folketingets hjemmeside Læs mere om L 115 C på Folketingets hjemmeside

Samråd om håndtryk til personer af det modsatte køn

Ministrene skal blandt andet forholde sig til følgende spørgsmål angående en konkret sag, hvor to lærerstuderende har fået kompensation efter afgørelse i Ligebehandlingsnævnet, efter en skole ikke ville acceptere deres afvisning af at give hånd til personer af modsatte køn. 

  • Hvad vil ministrene foretage sig for at opretholde dansk skik for ligestilling og integration, hvor håndtryk er af afgørende betydning, hvilket står i skærende kontrast til afgørelsen i Ligebehandlingsnævnet?
  • Hvad har ministrene tænkt sig at gøre, så sådanne groteske sager ikke i fremtiden kan foregå i Danmark?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Birgitte Bergman (KF) og Marcus Knuth (KF) og Morten Messerschmidt (DF).

Samråd om anvendelse af Gini-Koefficienten og ulighed

Udvalget har på baggrund af ministerens udtalelser i Berlingske om Gini-Koefficienten bedt ministeren:

  • Redegøre for, hvorfor ministeren afviser, at det er et mål for regeringen at øge ligheden målt ved Gini-koefficienten i indeværende valgperiode.
  • Oplyse, hvordan regeringen agter at leve op til forståelsespapiret, hvis Gini-Koefficienten stiger i indeværende valgperiode.
  • Oplyse, om ministeren vil forpligte sig på, at Gini-Koefficienten skal falde i indeværende valgperiode.
  • Forklare, hvilken målestok - hvis ikke Gini-Koefficienten - ministeren og regeringen vil anvende, for at leve op til forståelsespapiret.

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om fagforeningsfrihed i Danmark

Udvalget har på baggrund af en artikel i Berlingske om en fyring begrundet i fagforeningstilhørsforhold bedt ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre reel fagforeningsfrihed i Danmark.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Andersen (V).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830