Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2022

Ministeren fremsætter lovforslag om forbedringer på orlovsområdet

I dag fremsætter beskæftigelsesministeren et lovforslag, der gennemfører en række forbedringer på orlovsområdet.

Med lovforslaget får lønmodtagere ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året, som de kan bruge til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Personen skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Derudover sikres lønmodtagere, der er omsorgspersoner, samme beskyttelse mod afskedigelse på grund af eller i forbindelse med deres orlov, som forældre har i dag.

Lønmodtagere, der er forældre til et eller flere børn under 9 år, og omsorgspersoner får med lovforslaget også ret til at anmode arbejdsgiver om fleksible arbejdsordninger i form af fx ændring af arbejdstid- eller -mønster.

Lønmodtageres ret til omsorgsorlov og ansættelsesretlig beskyttelse udmønter den politiske aftale mellem regeringen og Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet af 26. oktober 2021 om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov.

Da Folketinget med den politiske aftale den 26. oktober 2022 samtidig besluttede at give sociale forældre mulighed for at tage del i forældrenes ret til orlov efter barselsloven, giver lovforslaget også en udvidet ansættelsesretlig beskyttelse til disse grupper.

Endelig indføres der med lovforslaget en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, som ligger uden for den politiske aftale.

Kontakt

Pressevagt

51232830