Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2022

Ministerens uge i Folketinget: To lovforslag og tre mundtlige § 20-spørgsmål

Ændring af Arbejdstilsynets smileyordning, finansiering af udgifter ved arbejdsskader i forbindelse med coronavaccinationer, værnepligtiges status som dimittender eller lønmodtagere, satsskifte for dimittender og etnisk forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er temaerne for ministerens kommende uge i Folketinget.

I denne uge er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Folketinget til behandling af to lovforslag og besvarelse af tre mundtlige § 20-spørgsmål.

Tirsdag den 26. april byder på lovbehandling, når to lovforslag på beskæftigelsesområdet skal behandles. Folketinget førstebehandler lovforslaget, L 134, om en ny visningsordning, der skal erstatte Arbejdstilsynets nuværende smileyordning. Derudover tredjebehandles lovforslag, L 168, som pålægger staten at finansiere udgifter ved arbejdsskader som følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod Covid-19 foretaget i en bestemt periode.

Den efterfølgende dag, onsdag den 27. april, skal ministeren mundtligt svare på tre § 20-spørgsmål. Ministeren skal oplyse sine argumenter for at ændre værnepligtiges status som almindelige lønmodtagere til dimittender (S 741), redegøre for sine overvejelser om at indføre satsskifte for dimittender midt i måneden fremfor først på måneden (S 744) samt forholde sig til den etniske forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (S 769).

Lovforslag 134 om ny visningsordning for virksomhedernes arbejdsmiljø

Med lovforslaget erstattes den nuværende smileyordning af en faktabaseret visningsordning, som omfatter alle virksomheder, der får besøg af Arbejdstilsynet. Formålet med den nye visningsordning er at opnå gennemsigtighed i Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser. 

Lovforslaget udmønter et forslag til ændring af smileyordningen fra Arbejdsmiljørådet.

Mundtligt § 20-spørgsmål 741 om at ændre værnepligtiges status fra almindelige lønmodtagere til dimittender.

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Vil ministeren oplyse sine argumenter for at ændre værnepligtiges status fra almindelige lønmodtagere til dimittender?

Spørgsmålet er stillet af Jette Gottlieb (EL).

Læs § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 744 om ændringer af dimittendsatsen for dagpenge

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Vil ministeren gøre rede for sine overvejelser om at indføre et nyt princip om satsskifte midt i en måned i forbindelse med et kommende lovforslag om ændringer af dimittendsatsen for dagpenge?

Spørgsmålet er stillet af Jette Gottlieb (EL). 

Læs § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 769 om etnisk forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Vil ministeren forholde sig til den store forskelsbehandling, der eksisterer på arbejdsmarkedet på grund af etnicitet, herunder at minoritetsetniske kvinder ifølge Institut for Menneskerettigheder er nødt til at sende 18 pct. flere ansøgninger i gennemsnit for at komme til en jobsamtale
  • Vil ministeren samtidig redegøre for, hvad ministeren vil gøre for at stoppe denne forskelsbehandling?

Spørgsmålene er stillet af Rosa Lund (EL). 

Læs § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830