Spring over hovedmenu

NYHED / 18-05-2022

Ministerens uge i Folketinget: Et samråd og tre beslutningsforslag

I denne uge skal beskæftigelsesministeren i samråd om forsørgelsesydelser og ulighed. Herudover behandler Folketinget tre beslutningsforslag, der handler om henholdsvis digitale samtaler, hjemløse og lønforhold i det offentlige.

Onsdag den 18. maj 2022 er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kaldt i samråd af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Samrådet handler om forsørgelsesydelser, hvor ministeren blandt andet skal redegøre for regeringens ambitioner om at bekæmpe ulighed og at sikre folk på overførselsindkomster en værdig tilværelse. 

Den efterfølgende dag, torsdag den 19. maj, førstebehandler Folketinget tre beslutningsforslag på beskæftigelsesområdet. Med B 108 ønskes det, at ledige får mulighed for at vælge mellem digitale eller fysiske samtaler i jobcentre og a-kasser fra første ledighedsdag. B 132 går på, at jobcentrene ikke længere skal tage hånd om hjemløse, og med B 190 henstilles regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag. 

Samråd om forsørgelsesydelser og bekæmpelse af ulighed

Ministeren er blevet bedt om at redegøre for:

  • Om ministeren mener, at det er rimeligt, at menneskers levegrundlag udhules på grund af satsreguleringsloven og den afdæmpede regulering fra skattereformen.
  • Hvordan ministeren mener, at den her gradvise udhuling af levegrundlaget hænger sammen med regeringens ambitioner om at bekæmpe ulighed i landet og sikre folk på overførselsindkomster en værdig tilværelse.

Spørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 108 om digitale samtaler i jobcentre og a-kasser

Med beslutningsforslaget foreslås, at regeringen snarest muligt indkalder til forhandlinger i forligskredsen bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 med henblik på at genindføre muligheden for at afholde digitale samtaler i jobcentre og a-kasser fra første ledighedsdag.

Beslutningsforslaget er fremsat af Hans Andersen (V) og Morten Dahlin (V).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 132 om at tage hjemløse ud af jobcentrene

Med forslaget lægges op til, at hjemløse som udgangspunkt ikke skal indgå i almindelige jobcenterforløb, før deres sociale problemer er blevet adresseret gennem sociallovgivningen.

Spørgsmålet er stillet af Mette Thiesen (NB), Peter Seier Christensen (NB), Lars Boje Mathiesen (NB) og Pernille Vermund (NB).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 190 ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag

Med beslutningsforslaget foreslås, at regeringen skal indkalde til trepartsforhandlinger hurtigst muligt med henblik på at skabe ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået 50.000 støttetilkendegivelser fra borgere, som det kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Borgerforslaget er fremsat som beslutningsforslag 190 af Leif Lahn Jensen (S), Thomas Danielsen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Skaarup (DF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Susanne Zimmer (FG), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Liselott Blixt (UFG), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830