Spring over hovedmenu

NYHED / 02-06-2022

Ministerens uge i Folketinget: Fire lovforslag, to beslutningsforslag og et samråd

Modregning, dagpenge, arbejdsskadesikring, arbejdsmiljøarbejdet og reformpakke for dansk økonomi er på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren i denne uge skal i samråd og deltage i behandlingen af fire lovforslag og to beslutningsforslag.

Torsdag den 2. juni 2022 kræver, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har det lange ben foran. Han skal nemlig først i samråd for derefter at deltage i behandlingen af fire lovforslag og to beslutningsforslag.

Første punkt på dagsordenen er et samråd om anbefalingerne fra det midlertidige AMO-udvalg. Her skal beskæftigelsesministeren blandt andet svare på, hvordan ministeren vil styrke det forebyggende arbejde og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Senere på dagen skal beskæftigelsesministeren deltage i førstebehandlingen af lovforslag, L 203, som skal sikre, at pensionister og efterlønsmodtagere ikke bliver modregnet for arbejdsindtægter i relation til fordrevne fra Ukraine.

Derudover skal ministeren deltage i andenbehandlingen af tre lovforslag. Det drejer sig om arbejdsskader i forbindelse med Covid-19-vaccinationer (L 168), afskaffelse af ægtefællemodregning (L 170) og et nyt tillæg til dagpenge de første tre måneder (L 173).

Beskæftigelsesministeren skal også deltage i behandlingen af to beslutningsforslag, som begge drejer sig om en ny reformpakke for dansk økonomi (B 137 og B 138). 

Samråd om anbefalingerne fra det midlertidige AMO-udvalg

Ministeren skal svare på følgende spørgsmål: 

  • Hvad mener ministeren om anbefalingerne, der er givet af det midlertidige AMO-udvalg i sin rapport fra marts 2022? 
  • Hvilke konsekvenser for antallet af arbejdsskader vil anbefalingerne få, hvis de realiseres? 
  • Hvordan vil ministeren styrke det forebyggende arbejde og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL)

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 203 om afskaffelse af modregning for Ukraine-relateret arbejde

Med lovforslaget foreslås det at fjerne modregningen i pension og efterløn for indtægter fra arbejde inden for velfærdssektoren i relation til fordrevne fra Ukraine. 

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 168 om finansiering af arbejdsskader i relation til Covid-19-vaccinationer

Med lovforslaget lægges der op til, at udgifterne ved arbejdsulykker som følge af arbejdsrelateret covid-19-vaccination ikke finansieres af arbejdsgiverne, men af staten.

Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2022. 

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 170 om afskaffelse af ægtefællemodregning

Med lovforslaget lægges op til at ændre reglerne, så social pension udbetales uafhængigt af ægtefællens eller samlevers arbejdsindkomst.

Lovforslaget udspringer af aftalen om reformpakken Danmark kan mere I.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 173 om tillæg til dagpenge og nye dimittendregler

Med lovforslaget indføres der et tillæg til dagpengene de første tre måneder. Derudover ændres dimittendreglerne. 

Lovforslaget udspringer af aftalen om reformpakken Danmark kan mere I.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 137 om afskaffelse af modregning for pensionister

Med beslutningsforslaget foreslås det at fjerne modregningen i førtids-, senior- og folkepension som følge af en partners arbejdsindkomst og fjerne modregningen i folkepensionen som følge af egen arbejdsindkomst.

Beslutningsforslaget er stillet af Troels Lund Poulsen (V), Hans Andersen (V), Rasmus Jarlov (KF), Søren Pape Poulsen (KF), Lars Boje Mathiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Alex Vanopslagh (LA).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 138 om en ny reformpakke for dansk økonomi

Med beslutningsforslaget foreslås det at indføre en række tiltag fra aftalen En ny reformpakke for dansk økonomi, som regeringen indgik med et flertal i Folketinget den 21. januar 2022. 

Beslutningsforslaget er stillet af Troels Lund Poulsen (V), Hans Andersen (V), Rasmus Jarlov (KF), Søren Pape Poulsen (KF), Lars Boje Mathiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Alex Vanopslagh (LA).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830