Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-12-2015

Bredt politisk flertal vedtager styrket arbejdsmiljøindsats

Virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer vil fra årsskiftet få flere tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet – mens virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, kan se frem til færre tilsyn. Det er nu en realitet, efter et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget det lovforslag, der udmønter forårets politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats.

Den nye lov indebærer blandt andet, at andelen af virksomheder, der udvælges til risikobaseret tilsyn, fordi de ofte har problemer med arbejdsmiljøet, øges fra 55 til 80 procent. Samtidig vil virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, fremover blive straffet med større bøder og skærpet tilsyn.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Det er en god dag for det danske arbejdsmiljø. Et bredt politisk flertal i Folketinget har nu sikret, at vi kan bruge Arbejdstilsynets ressourcer bedre med flere tilsyn på de arbejdspladser, hvor der er den største risiko. Jeg er overbevist om, at det på sigt vil betyde, at flere mennesker i Danmark får et godt og langt arbejdsliv.

- Jeg er også tilfreds med, at de mange virksomheder, der allerede har styr på arbejdsmiljøet, fremover vil få færre tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Vi skal bruge kræfterne der, hvor problemerne er størst.

- Omvendt vil virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøloven, nu få skærpet tilsyn og større bøder – og sådan skal det være. Det skal kunne mærkes på bundlinjen, hvis en virksomhed ignorerer sin pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn
 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

Kontakt

Pressevagt

51232830