Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 30-10-2019

Formandskab Nordisk Ministerråd 2020

Danmarks formandskab indeholder en palette af aktiviteter, fra unges medindflydelse på ligestillingspolitik, til mænd og ligestilling og fokus på bekæmpelse af seksuelle krænkelser og vold.

Når Danmark sætter sig i formandsstolen for Nordisk Ministerråd i 2020, vil ligestillingsområdet være fyldt med aktiviteter, der skal fremme ligestillingen både herhjemme og i Norden. 

En af de større satsninger er, i et samarbejde med UN Women, at holde en konference, hvor unge mennesker overalt i Norden får chancen for at hjælpe med at udvikle fremtidens ligestillingspolitik.

- De unge stemmer skal høres, og de vil få lejlighed til at komme med ønsker til fremtidens ligestillingspolitik. Konferencen suppleres af en kampagne og et side-event ved FN’s Generation Equality Forum i Paris. Formålet er, at de unge skal føle ejerskab og ansvar over for fremtidens ligestillingspolitik nationalt, i Norden og globalt, siger Mogens Jensen, minister for ligestilling.

Det danske formandskab vil derudover gennemføre aktiviteter, der fokuserer på bekæmpelse af vold og på seksuelle krænkelser privat og på arbejdsmarkedet, ligesom mænd og ligestilling også vil komme på dagsorden. 

På voldsområdet vil Grønland være vært for et seminar for fagpersoner om vold i nære relationer, og derudover afsætter Danmark midler til at videreføre et forskningsprojekt fra Island om seksuelle krænkelser på arbejdsmarkedet.

Danmark lancerer desuden en undersøgelse og en efterfølgende konference om fora på internettet, hvor særligt unge mænd samles om modstand mod bl.a. ligestilling, og hvor de mobiliseres til online hatespeech, seksuelle krænkelser og vold mod kvinder og minoriteter. 

For at inddrage mænd i arbejdet med ligestilling afholdes to konferencer i samarbejde med Estland og Letland om maskulinitetsnormer og mænds rolle i at skabe lige rettigheder for alle uanset køn.

Desuden forankres LGBTI-området under ligestillingssektoren i Nordisk Ministerråd, og der gennemføres indledningsvis en undersøgelse af LGBTI-området på tværs af de nordiske lande for at kunne udforme den fremtidige indsats på den bedst mulige måde.

Danmark overtager formandskabet fra Island. 

Kontakt

Pressevagt

51232830