Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 10-10-2019

Minister afsætter flere penge til succesfuld ligestillingskampagne til etniske minoriteter

Ligestillingsminister Mogens Jensen tilfører kampagnen ”Ret til ligestilling” yderligere 600.000 kroner. Kampagnen har siden 2018 oplyst minoritetsetniske mænd, kvinder og unge om bl.a. ligestilling, homoseksualitet og negativ social kontrol.

Hvad er mine rettigheder, hvis jeg vil skilles – og har jeg overhovedet ret til det? Hvad er negativ social kontrol og hvordan ser man på homoseksualitet i Danmark? Siden efteråret 2018 har kommuner, sprogskoler, boligsociale tilbud mv. kunne booke undervisningsforløb om ligestilling målrettet mænd, kvinder og unge med minoritetsetnisk baggrund. Og kampagnen ”Ret til ligestilling” har været så stor en succes, at ligestillingsminister Mogens Jensen, nu tilfører kampagnen yderligere midler.  

- I dag står vi over for en frihedskamp, der handler om, at ligestilling mellem kønnene skal gælde for alle – også de nye danskere. Det kræver et opgør med de normer, som fortsat eksisterer i visse indvandrermiljøer og -familier. Derfor er det vigtigt, at sætte ind med oplysning og viden om ligestilling og rettigheder i det danske samfund. Med kampagnen ”Ret til ligestilling” har vi fået den her gruppe i tale, og derfor er det så vigtigt, at vi tilfører projektet flere penge, siger ligestillingsminister Mogens Jensen.  

Helt konkret afsætter ligestillingsministeren yderligere 600.000 kroner til kampagnen ”Ret til ligestilling”. Der har nemlig vist sig at være større efterspørgsel på kurserne end forventet, og der var risiko for at løbe tør for midler før tid. 

Midtvejsevalueringen viser, at kurserne generelt når den ønskede målgruppe af personer med minoritetsetnisk baggrund. Mere end hvert andet kursus er blevet afholdt på sprogskoler, og kurserne har derfor særligt ramt voksne mænd og kvinder, der har været i Danmark i forholdsvis kort tid. Derudover viser midtvejsevalueringen, at ni ud af ti deltagere har fået ny viden om bl.a. ægteskab og skilsmisse, kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark generelt, og at 83 pct. vil gøre noget anderledes i deres familieliv fremover. Og 91 pct. af de adspurgte deltagere siger, at de har lært noget nyt om mænd og kvinders rolle på arbejdsmarkedet.

- Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Generelt har størstedelen af de minoritetsetniske mænd- og kvinder taget danske ligestillingsværdier til sig, men der findes stadigvæk et mindretal, hvor holdningen bl.a. er, at det ikke er acceptabelt med venner af det modsatte køn, og hvor mænd ikke mener, at kvinder skal have samme ret til skilsmisse. Hvis vi skal gøre op med det, kræver det først og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab, hvor vi deler de samme grundlæggende værdier, siger Mogens Jensen. 

Med satspuljen for 2017-2020 blev der afsat 7,1 mio. kr. til en rettighedskampagne målrettet minoritetsetniske kvinder, mænd og unge. De ekstra midler findes på Ligestillings¬afdelingens driftsbudget for at imødekomme efterspørgslen på kurser i 2019 og fastholde aktivitetsniveauet i 2020. 

”Ret til ligestilling” gennemføres af Dansk Flygtningehjælp og Als Research på vegne af Ligestillingsafdelingen og udbyder en række undervisningsmoduler, som oplyser om ligestilling og rettigheder i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, økonomi, ægteskab, skilsmisse, negativ social kontrol, homoseksualitet og genopdragelsesrejser. Interesserede kommuner, sprogskoler, boligsociale tilbud mv. kan booke et gratis undervisningsforløb på hjemmesiden ret-til-ligestilling.dk.

Fakta

  • I september 2018 var 23 pct. af de ikke-vestlige kvinder i udsatte boligområder i beskæftigelse, mens det for mændene var 34 pct.
  • 7 % minoritetsetniske mænd og 5 % kvinder er ’helt uenige’ eller ’overvejende uenige’ i, at kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd.
  • 20 % minoritetsetniske mænd og 12 % af kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet.
  • 26 % minoritetsetniske mænd og 22 % kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være manden, der er ansvarlig for at administrere familiens økonomi.
  • 24 % minoritetsetniske mænd og 21 % af kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være kvindens ansvar at stå for opdragelsen.
  • 20 % og 15 %, af de minoritetsetniske mænd og kvinder svarer ’nej’ til, at de tillader deres partner/ægtefælle at have venner af det modsatte køn ud over familien
  • 22 % minoritetsetniske mænd og 12 % kvinder mener ikke, at homoseksualitet bør være accepteret i samfundet

Kontakt

Pressevagt

51232830