Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 05-11-2019

Danmark får sølvmedalje i ligestilling

EU’s ligestillingsinstitut EIGE placerer Danmark som nummer to på deres Gender Equality Index, som måler kønsforskellene i EU-landene. Men det halter med ligestilling i uddannelserne, og ministeren inviterer nu uddannelsesinstitutioner til møde.

Ligestilling mellem kønnene vurderet på eksempelvis arbejde, penge og magt, placerer Danmark som nummer to blandt EU-landene. Det vurderer EU’s ligestillingsinstitut EIGE, som i sidste uge offentliggjorde deres Gender Equality Index.  

- I et velfærdssamfund som det danske skal alle have reelt lige muligheder for at leve det liv, de ønsker og udleve deres potentiale. Og jeg glæder mig selvfølgelig over, at Danmark er et af de lande i EU, hvor kønnene er mest ligestillede, siger ligestillingsminister Mogens Jensen.   

European Institute for Gender Equality (EIGE) udarbejder med jævne mellemrum et Gender Equality Index, som måler kønsforskellene i EU samlet set og i de enkelte medlemslande over tid. Rapporten for 2019 er den fjerde udgave og beskriver udviklingen fra 2005-2017. Indekset består af seks dimensioner: arbejde, penge, viden, tid, magt og sundhed. Dimensionerne lægges sammen til én samlet score fra 1-100, hvor 1 er fuldstændig kønsulighed og 100 er fuldstændig kønslighed

Danmark opnår en samlet score på 77,5 for 2017 og det rækker altså til en andenplads. Sverige er topscorer med 83,6, mens Grækenland med 51,2 ender sidst. Den gennemsnitlige score for EU-28 er 67,4 for 2017. 

Danmark er steget en smule på dimensionerne arbejde, penge, tid, magt og sundhed. Men på det sjette dimension viden er udviklingen gået den forkerte vej. I rapporten fremhæves det, at Danmarks største udfordring på denne dimension er kønsopdelingen på de videregående uddannelser, og det bekymrer ligestillingsminister Mogens Jensen.

- Vi skal gøre op med traditionelle forestillinger om, hvem der kan arbejde og uddanne sig indenfor bestemte fag og brancher. Det skal aldrig være ens køn, der afgør, hvilke muligheder man har i livet. Det er lykkedes enkelte uddannelsesinstitutioner som fx ITU og DTU at skabe en bedre kønsbalance ved at arbejde målrettet med at tiltrække det underrepræsenterede køn. Det arbejde kan inspirere andre, og derfor vil jeg nu tage initiativ til et møde med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, så vi drøfte, hvordan vi fremmer en mere ligelig kønsfordeling på de videregående uddannelser.

Nedenstående tabel præsenterer Danmarks scorer og udvikling fra 2005 til 2017. Danmarks rangering blandt EU-28 fremgår af parentesen.

 Dimension 2005 2010 2012 2015 2017

 Samlet

 74,6 (2) 75,2 (2) 75,6 (2) 76,8 (2)  77,5 (2)
 Arbejde  78,9 (1)  79,8 (2) 79,7 (2)  79,2 (2)  79,6 (2)
 Penge  82,7 (4)  83,6 (7)  85,7 (3)  86,6 (5)  87,1 (4)
 Viden  73,7 (2)  73,2 (2)  71,3 (2)  73,6 (1)  72,3 (2)
 Tal  82,7 (3)  80,4 (3)  85,4 (2)  83,1 (3)  83,1 (3)
 Magt  54,7 (3)  58,0 (3)  57,5 (3)  61,5 (4)  64,9 (4)
 Sundhed  91,1 (3)  90,3 (6)  90,2 (6)  89,6 (9)  89,9 (9)

 

Kontakt

Pressevagt

51232830