Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 04-11-2019

Rapport: Halvdelen af de statslige institutioner og virksomheder har nu en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen.

Godt halvdelen af statens institutioner og virksomheder har nu en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse. På trods af fremgangen efterlyser ligestillingsministeren yderligere handling.

Det går fremad med kønsfordelingen i bestyrelserne i statslige institutioner. Fra 2013 til 2018 er andelen af institutioner med ligelig kønsfordeling steget med fem procentpoint, så det nu er 52 pct.af bestyrelserne, som har en ligelig fordeling af mænd og kvinder, og det glæder minister for fødevare, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen. 

- Jeg synes, at det er positivt, at over halvdelen af de statslige institutioner har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse, og at der har været en udvikling på dette område siden ordningens start i 2013. Det går bare lige lovligt langsomt. 

Statslige institutioner og virksomheder har siden 2013 skulle afrapportere om kønsfordelingen i deres bestyrelse en gang om året og opstille måltal og politikker for kønsfordelingen i deres øverste ledelse, såfremt de ikke har en ligelig kønssammensætning. 

Knapt 1100 statslige institutioner og virksomheder har i 2019 indberettet om kønsfordelingen i deres bestyrelse. Hovedparten (94 pct.) er uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, mens de resterende 6 pct. (69 institutioner) er fordelt på 13 forskellige ministerområder. 

Rapporten viser, at der er en vis spredning i kønsfordelingen blandt de forskellige institutionstyper på Børne- og Undervisningsministeriets område. Private grundskoler, friskoler og frie fagskoler har således en kønsfordeling i deres bestyrelse tæt på 50/50, mens erhvervsskoler og produktionsskoler ligger lavest med ca. 30 pct. kvinder i deres bestyrelse.  Blandt de øvrige ministerier har institutionerne i gennemsnit 38 pct. kvinder i deres bestyrelse.

Overordnet set viser rapporten, at rigtig mange statslige institutioner (52 pct.) i forvejen har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse. De er dermed ikke forpligtet til at opstille måltal. Der er tale om en stigning på 5 procentpoint siden ordningens start i 2013, hvor andelen af institutioner med en ligelig kønsfordeling var på 47 pct.

Blandt de øvrige statslige institutioner, der ikke har en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelse har 74 pct. opstillet et måltal for kønsfordelingen i deres bestyrelse. Det er sammenlignet med sidste års rapport et fald på 9 procentpoint, fra 83 til 74 pct.

- Jeg hæfter mig også ved, at der er sket et fald i andelen af institutioner, der sætter måltal. Og at andelen af institutioner, der har udarbejdet politikker for kønsfordelingen i ledelse fortsat ligger på et for lavt niveau. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor tager vi nu fat på de ministerier, hvor det halter, så vi kan få alle med, siger Mogens Jensen.

Blandt de institutioner, der er forpligtet til at udarbejde politikker til fremme af en ligelig kønsfordeling i ledelsen har 52 pct. oplyst, at de har en politik. Det er en stigning på 3 procentpoint sammenlignet med sidste år, hvor andelen af institutioner med politikker var 49 pct.

Kontakt

Pressevagt

51232830