Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 19-11-2019

Undersøgelse: Flere kvindelige ledere – bare ikke på topposterne

Antallet af kvindelige ledere er stigende både i den offentlige og den private sektor. Men på trods af det, når kvinderne ikke i samme grad som mændene det øverste ledelsesniveau. Ligestillingsministeren vil se på en styrket indsats.

Der er kommet flere kvindelige ledere på det danske arbejdsmarked siden 2010 – men udviklingen går langsomt, og den private sektor halter markant efter den offentlige. Det viser nye tal fra Danmark Statistik, som på foranledning af Ligestillingsafdelingen har udarbejdet en pjece om udviklingen i kvinder i ledelse i perioden 2010-2017. 

Selvom pjecen viser, at der er kommet flere kvinder i ledelse siden 2010, viser den også, at de kvindelige ledere ikke i samme grad som de mandlige når det øverste ledelsesniveau. I den offentlige sektor er det næsten hver anden mellemleder, der er kvinde (48,1 pct.), mens det blandt de øverste ledere kun er knapt hver tredje (30,8 pct.). I den private sektor, er hver fjerde mellemleder en kvinde (25,6 pct.), men blandt de øverste ledere er det kun hver ottende (12,3 pct.). 

- Det tyder på, at kvinder og mænd ikke har reelt lige muligheder for at nå toppen af stillingshierarkiet. Og det kan vi som samfund ikke være tjent med, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen. 

- Det er jo positivt, at tallene viser, at der har været en udvikling i de sidste 10 år. Det går bare alt for langsomt. Derfor vil jeg nu tage fat i erhvervsministeren for at drøfte, hvordan vi kan styrke indsatsen på området, så der også sidder kvinder med om bordet, når de beslutninger skal træffes, fortsætter Mogens Jensen. 

Overordnet viser undersøgelsen, at andelen af kvindelige ledere i forhold til alle ledere på tværs af sektorer er steget fra 19,2 pct. i 2010 til 24 pct. i 2017. Kigger man på henholdsvis den offentlige og den private sektor, viser tallene, at andelen af kvindelige ledere er markant større i den offentlige sektor sammenlignet med den private sektor. 

I 2017 var der 43,7 pct. kvindelige ledere i den offentlige sektor, mens der kun var 19 pct. i den private sektor. Udviklingen har tilsvarende været markant større i den offentlige sektor, hvor andelen af kvindelige ledere er steget med 9,2 procentpoint fra 2010 til 2017, mens andelen i den private sektor er steget med 4 procentpoint.

Pjecen er udarbejdet for at bidrage med mere viden om ledere på det danske arbejdsmarked – og særligt i den private sektor, hvor de fleste eksisterende opgørelser udelukkende beskæftiger sig med det øverste ledelseslag. Derfor går pjecens anden del i dybden med analyser af kvindelige ledere i den private sektor. 

Her kan man bl.a. se, at jo større virksomhederne er, desto højere er andelen af kvindelige ledere. I de største virksomheder med mere end 1.000 ansatte er andelen af kvindelige ledere 25,5 pct., mens andelen i små virksomheder med 10-25 ansatte er 16,0 pct. Derudover kan man også se, at der er stor forskel på andelen af kvindelige ledere i de forskellige regioner. Mens der er 24 pct. kvindelige ledere i Region Hovedstaden, er der kun 12,9 pct. i Region Nordjylland.

Kontakt

Pressevagt

51232830