Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 06-12-2019

Løft af LGBT+ indsatsen i hele landet

Et flertal af Folketingets partier styrker LGBT+ indsatsen med yderligere 2,5 mio. kroner til LGBT Danmarks arbejde i 2020. Midler som bl.a. kan bruges til at igangsætte og styrke samarbejdet med lokale LGBT+ organisationer i hele landet.

Bedre tilbud om rådgivning og støtte særligt til unge og en styrket indsats i hele landet. Det er nogle af mulighederne, når LGBT Danmark i 2020 får med det økonomiske løft til driften. 

- Vi ved fra flere undersøgelser, at LGBT+ personer generelt trives dårligere end den øvrige del af befolkningen. Derfor glæder det mig, at vi sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at øge bevillingen til LGBT Danmarks arbejde i det kommende år, siger ligestillingsminister Mogens Jensen. 

Sammen med et flertal af Folketingets partier afsætter regeringen yderligere 2,5 mio. kroner til LGBT Danmarks driftstilskud, så det i 2020 er på 4,0 mio. kroner. Det giver mulighed for at udbrede LGBT Danmarks tilbud om rådgivning og støtte yderligere, herunder særligt i forhold til unge, samt til at opbygge, understøtte og styrke LGBT-personer i hele landet ved at igangsætte og kapacitetsudvikle lokale aktiviteter i samarbejde med lokale organisationer. Dette skal bidrage til at skabe bedre muligheder og større trivsel for LGBT-personer i Danmark. Driftstilskuddet kan desuden bidrage til en yderligere styrkelse og professionalisering af LGBT Danmarks sekretariat.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance er der også fundet midler til at styrke indsatsen mod menneskehandel i de kommende år. I den nuværende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel er der afsat 2,0 mio. kroner årligt i 2019-21 til organisationen AmiAmi, som foretager opsøgende arbejder rettet mod potentielle ofre for menneskehandel blandt udenlandske sexarbejdere i Region Syddanmark. Det sker blandt andet gennem sundhedstilbud og rådgivning. Med aftalen afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 til AmiAmi. 

- Ofre for menneskehandel er nogle af de mest sårbare og udsatte i vores samfund. Jeg er derfor glad for, at indsatsen over for den gruppe styrkes i de kommende år, siger ligestillingsminister, Mogens Jensen.

Fakta

LGBT-området

  • LGBT-gruppen har en mindre hensigtsmæssig sundhedsadfærd ift. rygning, alkohol og stoffer, føler sig oftere stressede og har oftere langvarig sygdom sammenlignet med resten af befolkningen.
  • Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredte blandt LGBT-personer som blandt den øvrige danske befolkning.
  • Unge er særligt udsatte, bl.a. viser en undersøgelse, at unge (18-34 år) i homoseksuelle ægteskaber/registrerede parforhold har 2,7 gange så stor risiko for at begå selvmord som jævnaldrende heteroseksuelle i parforhold.

Menneskehandel

  • I 2018 blev i alt 97 personer vurderet som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder.
  • Ca. en tredjedel af ofrene (31 personer) var handlet til prostitution. Langt størstedelen af disse var kvinder.

Kontakt

Pressevagt

51232830