Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 24-01-2020

Ligestillingsministerens ungepanel mødes for første gang i dag

Ligestillingsminister Mogens Jensens ungepanel mødes for første gang i dag. Panelet skal engagere unge i debatten om ligestillingsudfordringer og -løsninger både i Danmark og internationalt og komme med input til regeringens ligestillingsstrategi.

Hvordan ser unge på ligestilling? Hvilke udfordringer og løsninger ser de, og hvordan får vi flere unge engageret i debatten? For at få svar på blandt andet de spørgsmål og input til regeringens ligestillingsstrategi – har ligestillingsministeren nedsat et ungepanel. 

- Jeg er glad for, at de unge har sagt ja til at være med i mit ungepanelet. Jeg er optaget af at finde ud af, hvilke problemer og udfordringer i forhold til ligestilling, de unge støder på i deres hverdag, så jeg kan tage det med videre i regeringens arbejde med en ligestillingsstrategi, siger ligestillingsminister Mogens Jensen. 

Ungepanelet mødes for første gang i dag på Nationalmuseet og de 17 medlemmer skal være med til at diskutere, hvilke emner de synes er vigtige at arbejde med på ligestillingsområdet. 

Panelet repræsenterer et bredt udsnit af unge - både mænd og kvinder - og forskellige perspektiver på ligestilling. Det gælder eksempelvis studieliv, arbejdsliv og foreningsliv og på LGBT+-området. Deltagerne er personligt inviterede og ikke formelle repræsentanter for en organisation. Men de vil typisk have en relation til foreningslivet og dermed også repræsentere forskellige vinkler og stemmer derfra.

Panelet skal også engagere andre unge i ligestillingsdebatten
Panelet vil arbejde i workshops frem for traditionelle møder, og de vil mødes flere gange frem til 8. marts næste år, hvor de unge vil gå i dialog med ligestillingsministeren om deres forslag til initiativer. Deltagerne vil desuden få træning og sparring i forhold til at være meningsdannere i offentligheden og til at tage lederskab i arbejdet med at engagere flere unge. Det er nemlig også målet, at ungepanelet er med at engagere og debattere ligestilling med andre unge.

- Der er ligestillingsudfordringer på en lang række områder, og ligestilling har stor betydning for vores samfund, og den enkeltes muligheder for at udfolde sig frit og udleve sit potentiale. Derfor er det vigtigt at engagere unge, der kan sætte meninger og perspektiver til debat. Derfor ser jeg frem til at følge ungepanelets arbejde og se deres forslag og ideer til fremtidens ligestillingspolitik. Det er netop det, ungepanelet skal gøre i det kommende år, siger ligestillingsminister Mogens Jensen.  

Kontakt

Pressevagt

51232830