Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 11-07-2020

LGBT-personer skjuler deres identitet for omverdenen

En stor del af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner tilpasser deres udseende eller ageren i det offentlige rum for at undgå chikane. Det viser ny undersøgelse af udfordringerne ved at have en LGBT-identitet.

De fleste kærestepar kan finde på at holde i hånden, når de går på gaden. Måske endda også kysse hinanden. Men en betydelig del af lesbiske og bøsser vælger ikke at gøre det for at undgå chikane og stigmatisering. Og for transpersoner er det omkring halvdelen, som også tilpasser deres udseende og deres opførelse i det offentlige rum. Det viser en ny undersøgelse, som Als Research har lavet for ligestillingsminister, Mogens Jensen. 

- Det er bekymrende, at så mange homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner ikke føler, at de kan være dem selv i det offentlige rum. At de lægger låg på deres kærlighed og person, og at de føler, de skal spille en rolle for at undgå chikane og stigmatisering. Alle uanset køn, seksuel orientering, eller kønsidentitet og kønsudtryk skal have reelt lige muligheder, rettigheder og vilkår. Det er både det rigtige og retfærdige, siger Mogens Jensen. 

Men den manglende åbenhed gælder ikke kun i det offentlige rum. Omkring hver femte LGBT-person forventer, at deres venner eller bekendte ikke vil have forståelse for, hvem de er, og samlet set frygter en betydelig del af dem, som er helt eller delvist lukkede om deres identitet, at møde manglende forståelse eller accept fra familiens side. 

Manglende åbenhed og oplevelser med negative reaktioner på åbenhed hænger tæt sammen med en øget risiko for psykisk mistrivsel og ensomhed, viser undersøgelsen. Over en fjerdedel (28 pct.) af LGBT-personerne føler sig ensomme. Det er 5-6 gange mere end blandt befolkningen generelt (5 pct.), og problemet er mest udtalt hos transpersoner (46 pct.) og biseksuelle (32 pct.), viser undersøgelsen. 

- Alle har ret til at være den, de er. Regeringen vil arbejde for reel ligestilling for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet. På baggrund af en lovgennemgang vil regeringen efter sommerferien tage stilling til, hvordan homo- og biseksuelle, trans- og interkønnedes rettigheder og lige muligheder kan styrkes, siger Mogens Jensen. 

Fakta

  • 53 pct. af LGBT-personerne oplever, at der generelt er et positivt syn på deres LGBT-identitet i Danmark. 32 pct. svarer hverken eller, mens 12 pct. oplever et negativt syn på deres LGBT-identitet i Danmark.
  • 55 pct. af LGBT-personerne er åbne over for alle i deres familie. Fordelt på undergrupper er det 68 pct. for lesbiske, 78 pct. for bøsser, 24 pct. for biseksuelle og 42 pct. for transpersoner.
  • 65 pct. af LGBT-personerne har inden for det seneste år ikke oplevet negative reaktioner på at være åbne. Fordelt på undergrupper er det 70 pct. for lesbiske, 83 pct. for bøsser, 57 pct. for biseksuelle og 36 pct. for transpersoner. De hyppigste negative reaktioner på at være åben er: manglende accept (65 pct.), uønsket/overdreven opmærksomhed (40 pct.), tavshed (36 pct.)
  • 27 pct. af LGBT-personerne har inden for det seneste år undladt at opholde/færdes på bestemte steder pga. deres LGBTI-identitet.
  • 29 pct. af LGBT-personerne med en kæreste/ægtefælle/partner har inden for det seneste år nogle gange, ofte eller altid undladt at holde denne i hånden.
  • 38 pct. af LGBT-personerne har inden for det seneste år nogle gange, ofte eller altid undladt at formulere sig, så deres LGBT-identitet ’afsløres’.
  • 32 pct. af LGBT-personerne har det seneste år oplevet diskrimination pga. deres seksuelle orientering.
  • 28 pct. af LGBT-personerne er ensomme, for befolkningen generelt er det 5 pct. Fordelt på undergrupper er det 22 pct. for lesbiske, 19 pct. for bøsser, 32 pct. for biseksuelle og 46 pct. for transpersoner.
  • 68 pct. af LGBT-personerne havde deres første overvejelser om deres LGBT-identitet inden de fyldte 15 år. Fordelt på undergrupper er det 58 pct. for lesbiske, 81 pct. for bøsser, 59 pct. for biseksuelle og 71 pct. for transpersoner.
  • 71 pct. af LGBT-personerne fortalte første gang nogen om deres LGBT-identitet, da de var mellem 15-29 år. Fordelt på undergrupper er det 79 pct. lesbiske, 76 pct. for bøsser, 68 pct. for biseksuelle og 71 pct. for transpersoner.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Als Research i perioden november 2019 – juni 2020 for Ligestillingsafdelingen under ligestillingsminister Mogens Jensen. Den er blevet til på baggrund af en websurvey med over 3.500 relevante besvarelser fra LGBTI-personer, 24 kvalitative interviews med LGBTI-personer, syv interviews med rådgivere fra LGBT+-relaterede rådgivningstilbud og tre interviews med eksperter. Da det ikke vides med sikkerhed, hvor mange LGBTI-personer der er i den danske befolkning, er det ikke muligt at afgøre, om undersøgelsen er repræsentativ for alle LGBTI-personer i Danmark. Besvarelserne fra interkønnede behandles selvstændigt i undersøgelsen, da de relativt få besvarelser ikke gør det muligt at konkludere på tværs af grupperne.

Læs hele rapporten (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830