Spring over hovedmenu

NYHED / 23-04-2018

Kommuner hjælper udsatte familier gennem nyt projekt

Et projekt for udsatte familier har både hjulpet borgere uden for arbejdsmarkedet i job og øget deres trivsel. Erfaringerne fra projektet ”Helhedsindsats for udsatte familier” er et skridt på vejen i arbejdet med at hjælpe udsatte borgere bedst muligt og vil fremadrettet udgøre et centralt grundlag i udformningen af indsatsmodeller og planer for borgere på tværs af forvaltninger.

I familier, hvor en eller begge forældre er på offentlig forsørgelse, og der er problemer med helbredet og det sociale liv, kan det være svært at overskue hverdagen og tænke på at komme i arbejde. Men det kan lykkes at få forældre i de mest udsatte familier i job, og beskæftigelsen synes at forbedre den voksnes trivsel, viser erfaringer fra projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier” under Beskæftigelsesministeriet. 

Der er fire centrale punkter, der kan fremme beskæftigelsen for gruppen: Én kontaktperson, der kan give kontinuitet og hjælpe med at skabe et samlet overblik. Fokus på det, der giver motivation for den enkelte. Et fælles mål, hvilket gør borgeren mere forstående over for krav, og så skal der tages hånd om de ting, som borgeren oplever som barrierer. Det skaber den bedste grobund for et samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at projektet har hjulpet udsatte familier med at få et større overblik over hverdagen og givet dem en tro på, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra projektet bruges allerede i flere kommuner, og de kan være til stor gavn ved fremtidige initiativer for de udsatte familier.

Projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier” har omfattet 348 familier med i alt 1.252 børn og voksne fra 10 kommuner i perioden 2014-2016. Flertallet af kommunerne, der har deltaget, har fortsat projektet med lokale justeringer.

Resultaterne er et skridt på vejen i arbejdet med at hjælpe udsatte ledige bedst muligt og vil fremadrettet udgøre et centralt grundlag for at udforme projekter og indsatsmodeller for udsatte familier. 

Bedre sammenhæng mellem forvaltningsområder er også et centralt element i regeringens Sammenhængsreform. Som led i Sammenhængsreformen forventer regeringen snarest at fremsætte et lovforslag om ”Én plan”, som giver kommunerne mulighed for at koordinere og sammentænke indsatser for borgere med komplekse og sammensatte problemer.