Spring over hovedmenu

NYHED / 25-01-2022

Øremærket orlov og midlertidigt børnetilskud førstebehandles

Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, der indfører en ny orlovsmodel i Danmark, og et lovforslag, der igen forlænger det midlertidige børnetilskud.

To lovforslag på Beskæftigelsesministeriets område bliver behandlet i Folketinget tirsdag den 25. januar.

Det første lovforslag er L 104, der udmønter den politiske aftale om ligestilling af barselsrettigheder mellem forældrene og øremærket forældreorlov, som blev indgået i oktober 2021.

Det andet lovforslag er L 107, som forlænger det midlertidige børnetilskud med seks måneder, så det gælder frem til og med den 30. juni 2022.

Lovforslag L 104 om øremærket orlov

Med lovforslaget får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. For lønmodtagere bliver ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overføres til den anden forælder. Selvstændige og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

LGBT+ familier får ret til at overdrage orlovsuger til sociale forældre. Det drejer sig om de uger, der ikke er øremærkede. Det betyder, at personer, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, får mulighed for at tage del i orloven.

Soloforældre får desuden ret til at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem og på den måde blive aflastet i den første tid, hvor man ellers ville være alene med barnet. 

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere. 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 107 om midlertidigt børnetilskud

Med lovforslaget forlænges virkningsperioden for det midlertidige børnetilskud med yderligere seks måneder, så det gælder frem til og med den 30. juni 2022.

Det midlertidige børnetilskud er målrettet børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830