Spring over hovedmenu

Satser for 2018

Her kan du finde 2018-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 18.633 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede 12.422 kr. pr. mnd.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 15.279 kr. pr. mnd.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 10.186 kr. pr. mnd.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 13.323 kr. pr. mnd.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 8.882 kr. pr. mnd.
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 9.317 kr. pr. mnd.
Ungesats (deltidsforsikrede) 6.211 kr. pr. mnd.
Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 18.663 kr. pr. mnd.
Mindstesats 15.279 kr. pr. mnd.
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 15.279 kr. pr. mnd.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 860 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 430 kr. pr. dag
Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 16.956 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 11.304 kr. pr. mnd.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 18.633 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 12.422 kr. pr. mnd.
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 688 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 516 kr. pr. dag

Udvalgte satser på det kommunale område

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.300 kr. pr. uge
Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af syge børn 4.300 kr. pr. uge
Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

14.993 kr. pr. mnd.

Fyldt 30 år, andre

11.282 kr. pr. mnd.

Enlige forsørgere under 30 år

14.331 kr. pr. mnd.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.026 kr. pr. mnd.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.282 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

14.993 kr. pr. mnd.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.282 kr. pr. mnd.

25-29 år, udeboende

7.272 kr. pr. mnd.

25-29 år, hjemmeboende

3.509 kr. pr. mnd.

Under 25 år, udeboende

7.272 kr. pr. mnd.

Under 25 år, hjemmeboende

3.509 kr. pr. mnd.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

14.993 kr. pr. mnd.

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 203.472 kr. pr. år
Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 6.030 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.998 kr. pr. mnd.

Der tages forbehold for tastefejl mv.