Spring over hovedmenu

Satser for 2019

Her kan du finde 2019-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser for dagpenge Sats
Fuldtidsforsikrede 18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 12.577 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 15.470 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 10.313 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 13.489 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 8.993 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 871 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 436 kr. pr. dag
Satser for efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 17.168 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 11.445 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 12.577 kr. pr. md.

Udvalgte satser på det kommunale område

Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.355 kr. pr. uge
Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af syge børn 4.355 kr. pr. uge
Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

15.180 kr. pr. md.

Fyldt 30 år, andre

11.423 kr. pr. md.

Enlige forsørgere under 30 år

14.510 kr. pr. md.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.151 kr. pr. md.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.423 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

15.180 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.423 kr. pr. md.

25-29 år, udeboende

7.363 kr. pr. md.

25-29 år, hjemmeboende

3.553 kr. pr. md.

Under 25 år, udeboende

7.363 kr. pr. md.

Under 25 år, hjemmeboende

3.553 kr. pr. md.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

15.180 kr. pr. md.

Fleksydelse Sats
Fleksydelse 206.076 kr. pr. år
Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 6.105 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende 3.035 kr. pr. md.

Der tages forbehold for tastefejl mv.