Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 1213 af 13. september 2018)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 70 12.577  kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  15.470 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.313 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  13.489 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  8.993 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 9.433 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 6.289 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 871 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 436 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 15.093 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 10.062 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)1 § 48 a, stk. 2 18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)1 § 48 a, stk. 2 12.577 kr. pr. md.

1 Ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 til 31. december 2019

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation