Spring over hovedmenu

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats
Førtidspension, enlige § 49, stk. 1, nr. 9 18.875 kr. pr. md.
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg   5.169 kr. pr. md.
Førtidspension, andre § 49, stk. 1, nr. 9 16.044 kr. pr. md.
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg    4.442 kr. pr. md.
Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget    
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 10 236.728 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist § 49, stk. 1, nr. 11 387.400 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 11 256.100 kr. pr. år
- fradrag, enlige § 49, stk. 1, nr. 10 78.800 kr. pr. år
- fradrag, gifte/samlevende § 49, stk. 1, nr. 10 125.000 kr. pr. år
Nedsættelse    
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 32 c, stk. 1 30 pct.
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension § 32 c, stk. 1 15 pct.
Minimumsbeløb    
- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen § 32 c, stk. 2 5.664 kr. pr. år
- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen § 32 c, stk. 2 4.812 kr. pr. år

Førtidspension - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 a 1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel § 33 a 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 b 2.124 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 b 4.260 kr. pr. år

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 75.780 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 78.720 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 38.040 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  37.656 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8 37.908 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  50.844 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  19.704 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  17.952 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 37.656 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 39.348 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  78.528 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993  § 61  42.720 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   10.260 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,2 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,2 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg  § 48, stk. 1, nr. 14 87.700 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.200 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 17, stk. 1 7.800 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.201 - 13.300 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.301 - 17.700 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.701 - 22.000 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   7.801 - 13.300 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.301 - 17.700 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.701 - 22.000 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.600 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.600 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 17, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 19, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   3.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.

Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget    
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 329.600 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 223.700 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 48, stk. 1, nr. 4 307.700 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 5  72.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 145.900 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 21.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 41.500 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.043 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 29, stk. 4 1.896 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel § 32 1.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel § 32 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 32 2.124 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 32 4.260 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.