Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.180 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.423 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.510 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.151 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.423 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.180 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.423 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.363 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.553 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.363 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.553 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.180 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 670 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.029 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.061 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 7.871 kr. pr. md.
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 35, stk. 3 701 kr. pr. dag
Fyldt 30 år, andre § 35, stk. 3 527 kr. pr. dag
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 670 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 469 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 527 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 340 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 164 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 340 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 164 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 35, stk. 3 701 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 527 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 701 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 31 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 232 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og udeboende § 35, stk. 3 187 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 363 kr. pr. dag
Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 40, stk. 1 2.103 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre § 40, stk. 1 1.581 kr. pr. hændelse
Enlige forsørgere – under 30 år § 40, stk. 1 2.010 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.407 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.581 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 1.020 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 492 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 1.020 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 492 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 40, stk. 1 2.103 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.581 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.103 kr. pr. hændelse
Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlig forsørger under 30 år § 40, stk. 1 93 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 696 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og udeboende § 40, stk. 1 561 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 1.089 kr. pr. hændelse
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.105 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.035 kr. pr. md.
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Minimum ydelse § 42, stk. 1 11.675 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 9.780 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.070 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.519 kr. pr. md.
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.180 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.423 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 27,32 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 25.825 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 241,73 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.050 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.400 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.500 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 650 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 18.866 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 13.498 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.180 kr. pr. md.

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.