Spring over hovedmenu

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Løntilskud Lovhenvisning Sats
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob § 63, stk. 2, nr. 1 28,56 kr. pr. time
Løntilskud, pensionister § 63, stk. 2, nr. 2 50,01 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 3 79,68 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 4 115,73 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 5 154,02 kr. pr. time
Timeløn1 § 55, stk. 2 127,90 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjob Lovhenvisning Sats
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 527.091 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 273,93 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 263.546 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 136,97 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 351.394 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 182,62 kr. pr. time
Fleksløntilskud § 70 f, stk. 1 4.267 kr. pr. uge
Fleksløntilskud   18.489 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 70 f, stk. 2 14.686 kr. pr. md.
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende § 70 g, stk. 5 141.206 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag2 § 7 4.437 kr. pr. md.
Jobrotationsydelse Lovhenvisning Sats
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver § 98 a, stk. 2 189,51 kr. pr. time
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver3 § 98 a, stk. 2 213,45 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse Lovhenvisning Sats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3

4.068,45 kr. pr. uge
Rådighedsbeløb Lovhenvisning Sats

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere4

Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118

4.459 kr. pr. helårsperson

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse4

Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118

3.192 kr. pr. helårsperson

1 Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.

2 Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK nr. 1086 af 19. september 2017).

3 Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.

4 Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2019.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation