Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 809 af 20. juni 2018)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.355 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 117,70 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 *
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 *
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 2.903 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 1.858 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.787 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 2.870 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 4.305 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 *
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 *
Præmiesats § 55, stk. 5 *

1 Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 785 af 15. juni 2018 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. § 3 i BEK nr. 1414 af 5. december 2017 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes anvendes for perioden fra den 1. april 2018 til udgangen af marts 2019.

* Satserne beregnes primo november 2018 og vil indgå i en senere opdatering af Satsvejledningen for 2019.