Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.519 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.761 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.423 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 15.180 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.423 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.259 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.697 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.259 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.697 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 15.180 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.662 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.420 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.164 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 8.726 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.103 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 855 kr. pr. md.
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 578 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 404 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 527 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 289 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 124 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 289 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 124 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 35, stk. 3 701 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 527 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 701 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 35, stk. 3 123 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 296 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 238 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 403 kr. pr. dag
Under 25 år og udeboende § 35, stk. 3 51 kr. pr. dag
Under 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 39 kr. pr. dag
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 1.734 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.212 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.581 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 867 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 372 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 867 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 372 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 40, stk. 1 2.103 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.581 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.103 kr. pr. hændelse
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 369 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 888 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 714 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 1.209 kr. pr. hændelse
Under 25 år og udeboende § 40, stk. 1 153 kr. pr. hændelse
Under 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 117 kr. pr. hændelse

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation