Spring over hovedmenu

Børnetilskud

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 65 af 21. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.880 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 5.992 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 15.036 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, tillæg § 4, stk. 5 1.944 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 30.072 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.888 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10 a 9.700 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10 b  55.835 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10 c, stk. 1 7.720 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10 c, stk. 5 154.600 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10 c, stk. 6  231.800 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.253 kr. pr. md.
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 162 kr. pr. md.
Normalbidrag ved fødsel § 15 861 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.499 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Retsinformation