Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

882.300 kr. pr. år

1.764.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

90,00 kr. pr. år

28,50 kr. pr. år

68,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

15,00 kr. pr. år

21,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


68,00 kr. pr. år

33,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 34,50 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 94.000 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 13.500 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1 7.100 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 167.600 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt. 

44.200 kr. pr. år

Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 17.700 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

49.608 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2  31.200 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 16.548 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.636 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

770.500 kr. pr. år

1.541.200 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

78,75 kr. pr. år

25,00 kr. pr. år

59,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,00 kr. pr. år

19,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


59,25 kr. pr. år

29,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 30,25 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 82.100 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.800 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  146.400 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  38.600 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 24.700 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  43.332 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24 d, stk. 2  27.300 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24 e, stk. 3  14.448 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.180 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

251.874 kr. pr. år

170.617 kr. pr. år

44.200 kr. pr. år

Kompensationsordning1   194.100 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   255.200 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   14.300 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,15 pct.

2,20 pct. 

2,50 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.