Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 1092 af 1. november 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 70 12.722 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  15.648 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.432 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  13.644 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  9.096 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 9.542 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 6.361 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 881 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 441 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 15.266 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 10.178 kr. pr. md.

Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

  Lovhenvisning Sats
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge    
Fuldtidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 19.876 kr. pr. mnd.
Deltidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 13.251 kr. pr. mnd.
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet § 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2,
i bek. nr. 1751 af 27. december 2018
123,97 kr. pr. time
Teknisk beregnet dagssats    
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 881 kr. pr. dag
Dagpenge, deltidsforsikrede § 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 587 kr. pr. dag
Omregningssatser for 2020
   
  § 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
247,53 kr. pr. time
  § 53, stk. 12 123,96 kr. pr. time
Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2019 Jf. § 9, stk. 3, i bek. nr.
1684 af 18. december 2018
Faktor 0,0954

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation