Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.355 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.554 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.677 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.268 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.554 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.355 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.554 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.448 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.594 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.448 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.594 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.355 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 678 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.087 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.108 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 7.962 kr. pr. md.
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 35, stk. 3 709 kr. pr. dag
Fyldt 30 år, andre § 35, stk. 3 533 kr. pr. dag
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 677 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 474 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 533 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 344 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 166 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 340 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 164 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 35, stk. 3 709 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 533 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 709 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 31 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 235 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og udeboende § 35, stk. 3 190 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 367 kr. pr. dag
Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 40, stk. 1 2.127 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre § 40, stk. 1 1.599 kr. pr. hændelse
Enlige forsørgere – under 30 år § 40, stk. 1 2.031 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.422 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.599 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 1.032 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 498 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 1.032 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 498 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 40, stk. 1 2.127 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.599 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.127 kr. pr. hændelse
Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlig forsørger under 30 år § 40, stk. 1 93 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 705 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og udeboende § 40, stk. 1 570 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 1.101 kr. pr. hændelse
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.175 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.070 kr. pr. md.
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Minimum ydelse § 42, stk. 1 11.896 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 9.995 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.108 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.663 kr. pr. md.
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.355 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.554 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 27,84 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 26.316 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 247,53 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.100 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.500 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.600 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 19.083 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 13.767 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.355 kr. pr. md.

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 981 af 23. september 2019 og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

2 Jf. BEK nr. 1605 af 18. december 2018 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.