Spring over hovedmenu

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Løntilskud1 Lovhenvisning Sats
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob § 63, stk. 2, nr. 1 29,13 kr. pr. time
Løntilskud, pensionister § 63, stk. 2, nr. 2 51,01 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 3 81,27 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 4 118,04 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver § 63, stk. 2, nr. 5 157,10 kr. pr. time
Timeløn2 § 55, stk. 2 129,37 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjob Lovhenvisning Sats
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 537.633 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud § 71 og § 75 279,41 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 268.817 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud § 71 og § 75 139,71 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 358.422 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud § 71 og § 75 186,27 kr. pr. time
Fleksløntilskud § 70 f, stk. 1 4.316 kr. pr. uge
Fleksløntilskud   18.701 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 70 f, stk. 2 14.965 kr. pr. md.
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende § 70 g, stk. 5 143.889 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag3 § 7 4.488 kr. pr. md.
Jobrotationsydelse Lovhenvisning Sats
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver § 98 a, stk. 2 190,44 kr. pr. time
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver (gammel ordning)4 § 98 a, stk. 2 214,28 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse Lovhenvisning Sats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3

4.149,82 kr. pr. uge

1 Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2 Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

3 Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).

4 Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Der henvises til LBK nr. 1342 af 21. november 2016, § 98 a., stk. 2

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation