Spring over hovedmenu

Revalidering og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 52, stk. 1 19.095 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 52, stk. 2, nr. 1 19.095 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 52, stk. 2, nr. 2 15.355 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 52, stk. 2, nr. 3 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre § 52, stk. 2, nr. 4 7.448 kr. pr. md.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre § 52, stk. 2, nr. 5 3.594 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 52, stk. 2, nr. 6 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 52, stk. 2, nr. 7 15.355 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 52, stk. 2, nr. 8 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 52, stk. 3 15.355 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 52, stk. 4 19.095 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 58, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 3.919 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 16.984 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)  § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.543 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
15.355 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.666 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.554 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 14.965 kr. pr. md.
Omregningssats § 74 d, stk. 5 247,53 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 784 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 709 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 533 kr. pr. dag