Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 68 af 26. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.405 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 119,05 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 Udestår
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 Udestår
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 2.937 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.208 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 3.312 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 3.408 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 5.112 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 7.708.750 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 9.514.800 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 0,79 pct. pr. år

1 Træder i kraft mandag den 6. januar 2020.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 833 af 19. juni 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1456 af 10. december 2018 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2019 til udgangen af marts 2020.