Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.663 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.862 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.554 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 15.355 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.554 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.331 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.728 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.331 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.728 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 15.355 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.693 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.494 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.223 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 8.826 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.116 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 865 kr. pr. md.
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 35, stk. 3 584 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 409 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 533 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 292 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 124 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 292 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 126 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 35, stk. 3 709 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 533 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 709 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 35, stk. 3 124 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 300 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 241 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 407 kr. pr. dag
Under 25 år og udeboende § 35, stk. 3 52 kr. pr. dag
Under 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 40 kr. pr. dag
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 1.752 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.227 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk. 1 1.599 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 876 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 378 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 876 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 378 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 40, stk. 1 2.127 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.599 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.127 kr. pr. hændelse
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp1 Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 40, stk. 1 372 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 900 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk. 1 723 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 1.221 kr. pr. hændelse
Under 25 år og udeboende § 40, stk. 1 156 kr. pr. hændelse
Under 25 år og hjemmeboende § 40, stk. 1 120 kr. pr. hændelse

1 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 981 af 23. september 2019 og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation