Spring over hovedmenu

Aktivering

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 199 af 11. marts 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 19.322 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 70 12.881 kr. pr. md.
Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 19.322 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 12.881 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 9.661 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 6.441 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 19.332 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 12.881 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 9.661 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 6.441 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5  19.322 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5 12.881 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 9.661 kr. pr. mnd.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 6.441 kr. pr. mnd.
Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 19.332 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 12.881 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 19.322 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 12.881 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 15.844 kr. pr. md.
Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 10.562 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 13.815 kr. pr. md.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 9.210 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation