Spring over hovedmenu

Arbejdsskadesikring

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

1,90 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

19,04 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

457 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.012 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

298,89 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

213,04 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms) § 15, stk. 5 1.200 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 430.671 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 939.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.127.400 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 3 684.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20021 § 33, stk. 4 820.800 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19932 § 71, stk. 4 68.500 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 177.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 155.664 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum3 § 21, stk. 1 51.888 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum3 § 21, stk. 2 103.776 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 564.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv: § 24, stk. 2 Opdateres senere
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 210.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 Opdateres senere
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 41.210 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost § 24, stk. 4 80 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost § 24, stk. 4 65 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid dagligt § 24, stk. 4 45 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 53,6 pct.
Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer4 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5 § 35, stk. 3 221 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader5 § 35, stk. 3 583 kr.
Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I6 § 35, stk. 3 619 kr.
Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 210 Psykiske følger6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 220 Øje6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 230 Nakke-hals6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 280 Brok6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 290 Hørelse6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri6 § 35, stk. 3 309 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri6 § 35, stk. 3 309 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling6 § 35, stk. 3 155 kr.
Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 320 Albueled6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 330 Underarm6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 340 Håndled6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 350 Fingre6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 420 Knæled6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 430 Underben6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Funktionsattest AES 440 Fodled6 § 35, stk. 3 1.239 kr.
Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde § 59, stk. 1 10.170 kr.
Erhvervssygdom § 59, stk. 1 5.450 kr.
Sag efter veteranloven7 § 6 5.450 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen § 59, stk. 1 10.800 kr.

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.
3 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).
4 Eksklusive moms.
5 Gælder for perioden 1. april 2020 - 31. januar 2021.
6 Gælder for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021.
7 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.