Spring over hovedmenu

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension Lovhenvisning Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:    
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn § 79, stk. 3 15.547 kr. pr. md.
Ydelsens mindstestørrelse, andre § 79, stk. 3 11.698 kr. pr. md.
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 § 80 95 kr. pr. md.
Kommunens 2/3 bidrag § 80 189 kr. pr. md.

1 Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.