Spring over hovedmenu

Børnetilskud

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 63 af 21. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Børnetilskud Lovhenvisning Sats
Ordinært børnetilskud  § 2 5.996 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud § 3 6.112 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb § 4, stk. 3 15.336 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, tillæg § 4, stk. 5 1.980 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb § 4, stk. 2 30.672 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg § 4, stk. 4  3.960 kr. pr. år
Flerbørnstilskud § 10 a 9.896 kr. pr. år
Adoptionstilskud § 10 b  56.952 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre § 10 c, stk. 1 7.876 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger § 10 c, stk. 6 157.700 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger § 10 c, stk. 7  236.400 kr. pr. år 
Børnebidrag Lovhenvisning Sats
Normalbidrag til børn, grundbeløb § 14, 3. pkt. 1.278 kr. pr. md.
Normalbidrag til børn, tillæg § 14, 4. pkt. 165 kr. pr. md.
Normalbidrag ved fødsel § 15 878 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel § 15 1.529 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Retsinformation