Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

902.600 kr. pr. år

1.805.400 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

92,25 kr. pr. år

29,25 kr. pr. år

69,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

15,25 kr. pr. år

22,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


69,50 kr. pr. år

34,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 35,25 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 96.200 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 13.800 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1 7.200 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 171.500 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt. 

45.200 kr. pr. år

Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 18.100 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

50.760 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2  32.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 16.920 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.720 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

779.800 kr. pr. år

1.559.700 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

79,75 kr. pr. år

25,25 kr. pr. år

60,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,25 kr. pr. år

19,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


60,00 kr. pr. år

29,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 30,50 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 83.100 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.900 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  148.100 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  39.000  kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 25.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  43.848 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24 d, stk. 2  27.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24 e, stk. 3  14.616 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.216 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

257.670 kr. pr. år

174.548 kr. pr. år

45.200 kr. pr. år

Kompensationsordning1   198.600 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   261.100 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   14.600 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,25 pct.

2,30 pct. 

4,00 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.