Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 199 af 11. marts 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 19.322 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 70 12.881 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  15.844 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.562 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  13.815 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  9.210 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 9.661 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 6.441 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 892 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 446 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 15.458 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) § 48 a, stk. 1 10.305 kr. pr. md.
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste (kun for forløb igangsat i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020), fuldtidsforsikrede § 48 a, stk. 2 19.322 kr. pr. md.
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste (kun for forløb igangsat i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020), deltidsforsikrede § 48 a, stk. 2 12.881 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2021, fuldtidsforsikrede § 48 a, stk. 3 21.254 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2021, deltidsforsikrede § 48 a, stk. 3 14.169 kr. pr. md.
Dagpenge under den midlertidige ordning om arbejdsfordeling Lovhenvisning Sats
120,53 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 48, stk. 7 23.289 kr. pr. md.
120,53 pct. sats, deltidsforsikrede § 48, stk. 7 15.525 kr. pr. md.
71,5 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 50 13.815 kr. pr. md.
71,5 pct. sats, deltidsforsikrede § 50 9.210 kr. pr. md.

Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

  Lovhenvisning Sats
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge    
Fuldtidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 20.333 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 13.555 kr. pr. md.
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet § 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2,
i bek. nr. 1751 af 27. december 2018
126,82 kr. pr. time
Teknisk beregnet dagssats    
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 892 kr. pr. dag
Dagpenge, deltidsforsikrede § 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 595 kr. pr. dag
Omregningssatser for 2021
   
  § 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
251,99 kr. pr. time
  § 53, stk. 12 126,69 kr. pr. time

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation