Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 199 af 11. marts 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Efterløn Lovhenvisning Sats
100 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 19.322 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 12.881 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 3  17.583 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 3 11.722 kr. pr. md.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 83.887 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 109.485 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 218.974 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4, i bek. nr. 1188 af 5. august 2020 53.800 kr. pr. år
Bundfradrag for 2021 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 16.600 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2021 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 40.676 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2021 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 13.912 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 9.274 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2021 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 469 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 350 kr. pr. dag
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2021 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 469 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 350 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 469 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 350 kr. pr. dag

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation