Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1097 af 1. november 2019 med seneste ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse (100 pct.) § 17, stk. 1 231.924 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.) § 17, stk. 2 og 3 211.044 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 11 16.600 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 40.676 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 83.887 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.561 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 12 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.