Spring over hovedmenu

Førtidspension og seniorpension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension og seniorpension, jf. lov om social pension (LBK nr. 983 af 23. september 2019 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats
Førtidspension og seniorpension, enlige § 49, stk. 1, nr. 9 19.331 kr. pr. md.
- heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg   5.293 kr. pr. md.
Førtidspension og seniorpension, andre § 49, stk. 1, nr. 9 16.432 kr. pr. md.
- heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg    4.549 kr. pr. md.
Førtidspension og seniorpension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget    
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 10 259.560 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 402.700 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 266.200 kr. pr. år
- fradrag, enlige § 49, stk. 1, nr. 11 81.900 kr. pr. år
- fradrag, gifte/samlevende § 49, stk. 1, nr. 11 129.900 kr. pr. år
Nedsættelse    
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 32 c, stk. 1 30 pct.
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension § 32 c, stk. 1 15 pct.
Minimumsbeløb    
- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen § 32 c, stk. 2 5.796 kr. pr. år
- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen § 32 c, stk. 2 4.932 kr. pr. år

Førtidspension og seniorpension - bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension og seniorpension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 a 1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel § 33 a 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 b 2.220 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 b 4.440 kr. pr. år

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 77.616 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 80.616 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 38.952 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  39.144 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8 39.432 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  52.080 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  20.472 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  18.672 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 39.144 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 40.944 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  81.708 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993  § 61  44.448 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   10.668 kr. pr. år 
Mediecheck § 48, stk. 1, nr. 14 732 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg2 § 48, stk. 1, nr. 14 91.900 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

2 Jf. § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.400 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 17, stk. 1 8.100 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.401-13.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.601-18.200 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   18.201-22.500 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   8.101-13.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.601-18.200 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   18.201-22.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.700 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 17, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 19, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig 1 3   3.700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende 1 3   4.800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig 1 3   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende 1 3   800 kr. pr. år

1 Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

3 Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget    
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 344.600 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 233.900 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 5  76.100 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 152.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 22.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 43.400 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 48 b 13.600 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 48 b 27.200 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag § 29, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist § 48, stk. 1, nr. 4 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 29, stk. 4 1.944 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 1.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel § 33 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 2.220 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 4.440 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.