Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.547 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.860 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.396 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.698 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.547 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.541 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.639 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.541 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.639 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.547 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 686 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.151 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.159 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 8.062 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 4 600 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 4 700 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr. § 35, stk. 5 1.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr. § 35, stk. 5 2.100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.698 kr. pr. md.
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.252 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.108 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 10.225 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.147 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.821 kr. pr. md.
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.547 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.698 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 28,40 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 26.842 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 251,99 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.150 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.600 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.700 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 19.322 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 14.043 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.547 kr. pr. md.