Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 247 af 3. marts 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 15.547 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 11.698 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 16.209 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 16.592 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 14.150 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 13.274 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 13.142 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 10.082 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 15.889 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 16.272 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 10.832 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 12.659 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 12.488 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 9.660 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 15.118 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 15.499 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.404 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.424 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 9.495 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3 6.333 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 7.593 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 7.664 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.608 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation