Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1 15.547 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2 11.698 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt §§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3 3.639 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg §§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4 15.547 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.460 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 3.969 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 15.547 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 11.698 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 15.264 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 16,95 kr. pr. time
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 718 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 540 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 168 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 718 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.799 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.799 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.799 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2 278 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 11.660 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 8.774 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.729 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 14.637 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 7.774 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 5.849 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.820 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 13.728 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 539 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 405 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 126 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 539 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.349 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.349 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 209 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 209 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 359 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 270 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 84 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 359 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 900 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 900 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 139 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 139 kr. pr. hændelse